Individueel en in teamverband

Paardencoaching kan zowel op individueel niveau als in teamverband ingezet worden.

Op individueel niveau helpt paardencoaching vooral bij het loslaten van spanning die je (onbewust en onbedoeld) vasthoudt in je lichaam. Dit kan recente spanning zijn van ervaringen die je onlangs hebt meegemaakt, maar veel vaker is deze spanning al ontstaan in je jeugd en zit het sindsdien opgeslagen in je lichaam. Latere ervaringen die je spanning hebben opgeleverd komen daar bovenop. Als de last uiteindelijk te groot wordt, zegt je lichaam ‘stop’. Dit uit zich bijvoorbeeld in een burn-out of depressie of lichamelijke klachten.

Bij het paard worden opgeslagen spanningen in je lichaam direct weerspiegeld. Het komt regelmatig voor dat iemand denkt het eigen thema wel te kennen, maar dat een dieper liggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Dit levert direct meer rust en ontspanning op.

In teamverband werkt paardencoaching op individueel niveau van de teamleden, maar daarnaast ook op de relaties tussen de teamgenoten. Tijdens een sessie laat een paard direct zien waar en/of bij wie de meeste spanning zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan gekoppeld wordt. De paardencoach begeleidt het geheel. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie in de bak, krijgt ieder teamlid zélf inzichten in de onderlinge verstandhoudingen en situaties die je (onbewust) al lang hebt aangevoeld. Hierdoor ontstaat binnen het team ruimte en vrijheid om anders naar elkaar en het werk te kijken en hiermee om te gaan. Dit levert meer begrip, compassie en respect op. Tevens geeft dit inzichten in hoe met elkaar omgegaan wordt in werksituaties. Ook hierin ontstaat meer begrip, verbinding en samenwerking.